Women Body Acceptance


Ola
31 at the time

story from 20–03–2022

interview and
photographed by 

Marta Karkosa


Film developed:

120, 35mm
Ola about her body

Sometimes I like my body and sometimes I don't. Sometimes I like it less, especially if I neglect it. I like my body when I do sports. I really like it when it’s tense, when it’s agile, when I walk straight, when I feel I’m in the right moment. It’s enough for me to do a few workouts to bring it to such a state. There are days where I cannot look at myself in the mirror. It depends on the day. It’s often influenced by the period, the moment of the month, the people I surround myself with, when I feel swollen, when someone looked at me badly, when I don’t t fit into some pants that were loose two days ago. In general, I’m very critical of my appearance.

Ola o swoim ciele

Czasem moje ciało mi się podoba, a czasem nie. Czasem jest tak, że go bardzo nie lubię, zwłaszcza jak je zaniedbam. Lubię moje ciało w momencie gdy uprawiam sport. Bardzo lubię jak jest napięte, jak jest sprawne, jak chodzę prosto, jak jestem w dobrym momencie i to wystarczy u mnie czasem dosłownie parę treningów, żeby doprowadzić je do takiego stanu. Jest wiele takich dni, gdzie nie mogę na siebie patrzeć. To zależy od dnia. Ma na to często wpływ okres, moment, w którym jestem w miesiącu, to że jestem np. opuchnięta, że ktoś na mnie źle spojrzał, że nie mieszczę się w jakieś spodnie, które dwa dni temu były luźne. Ja jestem w ogóle bardzo krytyczna wobec swojego wyglądu.I like more things than I dislike about my body. I really like my collarbones, my bottom and my face. For example I don't like my legs because they are short and I find myself disproportionate. I think I hide it well, plus I live in Poland, where the most popular look is a long-legged girl with large breasts, because that's what Slavic women look like. So most of my friends have long, slim legs and this complex results from it. When I was a kid, I grew up in a time where the most beautiful girls were Paris Hilton or Christina Aguilera, who had bottoms the size of my fists.

Bardzo lubię swoje obojczyki, swoją pupę i moją twarz. Więcej rzeczy w ciele lubię niż nie lubię, ale na przykład nie lubię swoich nóg, bo są krótkie i uważam, że jestem nieproporcjonalna. Myślę, że to dobrze ukrywam plus żyję jednak w Polsce, gdzie najbardziej popularnym wyglądem jest długonoga dziewczyna z dużym biustem, bo tak wyglądają słowianki więc większość moich koleżanek ma długie, szczupłe nogi i ten mój kompleks z tego wynika. Jak byłam dzieciakiem to wychowywałam się w takich czasach, gdzie najpiękniejszą wtedy dziewczyną była Paris Hilton, czy Christina Aguilera, które miały pupy wielkości moich pięści.
Ola about body shaming

My appearance was commented on. I've always dealt with having a big ass and I didn't like it at all. I like it now, but this canon of beauty has changed - dramatically. When I was growing up, the only girls that were the most popular were Jennifer Lopez and Beyonce. My mother, wanting to save the situation and cheer me up, said that I have a similar figure to them and she's right! ... Comments - "you got a big ass" - boys in junior high. I've always been the kind of person who laughed and that's how I reacted to stress. I don’t remember such situations that, for example, I went and cried or I shouted at them. Ones

I felt very sad and didn't answer anything, so then boys apologized me. You know, those were my colleagues, it wasn't some harassment. They thought it was funny because I was acting ridiculously nervous. On the other hand, I'm always smiling and I react with a joke but deep down, it hurt a lot. In fact, I don't think I would be talking about it now, if it still wasn't inside me. I can often be very confident, but literally a fraction of a second later I can look into the same mirror and find millions of imperfections.

Ola o komentarzach o jej ciele

Mój wygląd był komentowany. Zawsze się mierzyłam z tym, że mam wielką dupę no i kiedyś jej nie lubiłam. Teraz ją lubię, ale ten kanon piękna się zmienił - diametralnie. Jak ja dorastałam to jedyne dziewczyny z takich popularnych to była Jennifer Lopez i Beyonce. Moja mama chcąc ratować sytuację i mnie podnieść na duchu mówiła, że mam podobną sylwetkę do nich i she’s right! … Komentarze - “ale masz wielką dupę”- chłopców w gimnazjum. Ja zawsze byłam taką osobą, która się śmiała i tak reagowałam na stres.

Nie pamiętam takich sytuacji, że np. poszłam i się popłakałam albo nakrzyczałam na nich. Raz było tak, że zrobiło mi się bardzo przykro i nic nie odpowiedziałam, no to wtedy mnie przepraszali. Wiesz, to byli moi koledzy, to nie było jakieś dręczenie i nagabywanie. Oni myśleli, że to zabawne bo ja się śmiesznie denerwuję. Z drugiej strony jestem zawsze uśmiechnięta i reaguję na to żartem - w głębi duszy bardzo mnie to bolało i tak naprawdę to myślę, że nie mówiłabym o tym teraz, gdyby we mnie nie siedziało. Ja często potrafię być bardzo pewna siebie ale dosłownie ułamek sekundy później mogę spojrzeć w to samo lustro, zacząć się przyglądać i znaleźć tam miliony wad.
Ola about her body attitude

The attitude towards my body has definitely changed. My body feels like it has finally completed its shaping phase, and that comes around the age of 30. Your body begins to look what it’s predisposed to be. I feel better with myself when I’m fit and I have no problems running up to the bus. But this of course also goes hand in hand with making my body look better. I think that such a milestone when I fell in love with my body was the moment when I found such a sport in my life, which I started to do with pleasure and my body itself started to change effortlessly. I love to eat - I love to eat fatty foods and I will never give up on it.
Ola on beauty canon

The canon of beauty has changed very dramatically. Once, full feminine- shape women were attractive. Now I have the impression that we have come to a caricatured image of a woman. We see girls who often look only good in photos and movies because that's what their lives are all about. They don’t function in real life, except among their certain number of friends. Also a lot of girls run away from their complexes in this body positive trend. It’s strange that the girls went violently the other way, though I don't want to judge it.

Ola o kanonie piękna

Kanon piękna zmienił się bardzo dramatycznie. Kiedyś atrakcyjne były kobiety o pełniejszych kształtach. Teraz mam wrażenie, że my doszliśmy do karykaturalnej wizji kobiety. To są dziewczyny, które często wyglądają dobrze tylko na zdjęciach i na filmach, bo na tym polega ich życie. One nie funkcjonują w realnym życiu, chyba, że wśród swoich znajomych, gdzie pewnie jest określona liczba. Bardzo dużo dziewczyn ucieka od swoich kompleksów w ten nurt body positive. To jest dziwna sytuacja, że dziewczyny też gwałtownie poszły w tę drugą stronę, aczkolwiek nie chcę tego oceniać.

Ola on body acceptance

I don’t fully accept my body. There are some elements that I don’t accept yet. I like it, but there are some things that piss me off, just like that. For me, this state is okay, nothing by force, and I find that I’m beginning to accept my body. Short legs - I can't do anything about it and I found a way - when I'm fit, I dress well, I don't see any drama in it. Hair - I hated my straight and thin hair and again, there’s nothing I can do with it and recently I learned to style it and I’m starting to like it more and more.

The third thing is my skin problems, which are getting better now. At the time when I had hormonal problems, having one pimple made me feel like the ugliest person in the world.
This is a thing for me to work it through. Maybe it came to my life, to work it out and understand that I can't be perfect and there’s no such a thing as perfection. There are a few things I have to do as a woman and I feel good doing it. Taking care of my face and the beauty side is what I've come back to recently.

Ola o akceptacji ciała

Nie akceptuję swojego ciała w pełni. Jest parę elementów, których jeszcze nie akceptuję. Podobam się sobie ale jest parę rzeczy, które mnie w sobie wkurzają, po prostu. Dla mnie ten stan rzeczy jest okej, nic na siłę i uważam, że zaczynam akceptować swoje ciało. Krótkie nogi- nic z tym nie zrobię i znalazłam na to sposób - jak jestem wysportowana, dobrze się ubiorę, to nie widzę w tym jakiegoś dramatu. Włosy- nie cierpiałam swoich włosów, bo są proste cienkie i nic nie mogę z nimi zrobić i ostatnio nauczyłam się je układać i coraz bardziej zaczynam je lubić.

Trzecia rzecz to problemy z cerą, które teraz mi się niwelują, ale przez to, że nigdy ich nie miałam i dopiero potem zaczęłam je mieć. W momencie kiedy miałam problemy hormonalne to jak wyskoczył mi jeden pryszcz, to ja się uważam za najbrzydszą osobę na świecie. To jest dla mnie rzecz do przepracowania. Może przyszła do mnie po to, żebym ja to przepracowała i zrozumiała, że nie można być idealną. Jest parę rzeczy, które muszę robić jako kobieta i dobrze się czuję jak to robię i właśnie dbałość o buzię i kosmetyczną stronę to ta rzecz, do której ostatnio wróciłam.