Women Body Acceptance


Marysia27 at the time

story from 13–11–2021

interviewed 
and photographed by

Marta Karkosa

Film developed:

120mm, 35mmFilm developed:
<link>
Marysia on attitude towards her body

With age, my attitude towards my body changes. I can see that it’s not all that important. In the industry I work in, everyone around me is delightful and they are also conscious of their body, and that's beautiful. I feel that we can display this beauty by being aware of what we are as humans - that the world is diverse. For example, I feel that thanks to the fact that I am aware of this, my attitude towards my body has improved. I am able to perceive this body globally - to function better with it, healthier for myself. I no longer have such ideas with weight loss or a distorted view of it. This is due not only to body awareness, but also to self awareness. Now, when I look at myself ten years ago, I think I looked beautiful. Back then I probably wondered if I looked good. Only now I see that I was a beautiful girl. 

Marysia o stosunku do swojego ciała

Z wiekiem zmienia mi się stosunek do swojego ciała. Widzę, że nie jest to wszystko tak bardzo ważne. W branży, w jakiej pracuję wszyscy wokół mnie są zachwycający i mają przy tym świadomość swojego ciała i to jest piękne. Czuję, że mając świadomość tego jakim się jest – tego, że świat jest różnorodny, możemy wyeksponować to piękno. Ja na przykład czuję, że dzięki temu, że mam tą świadomość, mój stosunek do ciała jest lepszy bo jestem w stanie to ciało globalnie postrzegać, czyli z nim lepiej funkcjonować, zdrowiej dla tego ciała. Nie mam już takich pomysłów z jakimś odchudzaniem się ani zaburzonym spojrzeniem na to. Wynika to nie tylko ze świadomości ciała, ale też ze świadomości swojej osoby. Teraz, jak patrzę na siebie sprzed dziesięciu lat to uważam, że wyglądałam pięknie, a wtedy pewnie zastanawiałam się, czy dobrze wyglądam. Dopiero teraz widzę, że byłam piękną dziewczyną. 

I have a sister who is 13 years old and now she enters puberty. I observe that she’s ashamed of becoming a woman and I feel like I should communicate her that she is

beautiful no matter what. The beauty of a human is reflected in his character. Personality is beautiful to me, appearance doesn't matter that much.”

Mam siostrę, która ma 13 lat i która wchodzi szybko w okres dojrzewania. Obserwuję to, że ona wstydzi się tego, że się staje kobietą i mam chęć przekazywania jej, że jest piękna, bez względu na wszystko. Piękno człowieka odzwierciedla się w jego charakterze. Dla mnie osobowość jest piękna, wygląd nie ma takiego znaczenia.”